Motor Service

Vi er erfarne med motorreparasjonsarbeider.

Noen ganger er motorreparasjon ulønnsomt og vi vil sette inn en byttemotor. Ofte er det likevel fortsatt kostnadseffektivt å utføre reparasjonsarbeid av topplokk, brente ventiler, bøyde ventiler forårsaket av ødelagte tannremmer etc. Slike reparasjoner betyr vanligvis fjerning av topplokket som trenger utskifting av toppakning og plansliping/ fjerning av fastsittende deler av gamle pakninger.